Et täielikul ära kasutada transportöörlindi resurssi, soovitame vigastuste tekkimisel enne lindi vahetust kaaluda remontimist. Oleme edukalt remontinud konveierilintidel piki- ja ristisuunalisi vigastusi ning paigaldanud vahetükke.

 

  
teeme tööd nii päeval ...
.... kui ka öösel